carte povesti

Rolul poveștilor in viaţa copilului

Povestitul este  baza existenţei umane, îmbunătăţeşte comunicarea şi contactul dintre oameni, iar cele mai bune poveşti sunt cele care transmit un mesaj, care reuşesc să capteze atenţia publicului până la final.

Ziua Mondială a Povestitului este sărbătorită în fiecare an, cu ocazia echinocţiului de primăvară, în emisfera nordică, şi cu ocazia echinocţiului de toamnă, în emisfera sudică. În această zi, cât mai mulţi oameni spun şi ascultă poveşti, îşi împărtăşesc poveştile, învaţă unii de la alţii şi creează contacte internaţionale.

“Ziua tuturor poveştitorilor” a fost sărbătorită pentru prima dată pe 20 martie 1991, în Suedia şi doreşte să atragă atenţia publicului asupra povestitului ca formă de artă.Evenimentul este foarte răspândit în Europa, Africa, America de Nord, America de Sud şi Australia.

Pentru orice copil, poveştile reprezintă primii paşi spre o cultură literară, un plus de valoare şi un vocabular mai bogat. Poveştile sunt o fereastră deschisă către lume, principii sănătoase şi valori morale. Proiectând imaginile mentale şi emoţionale cu ajutorul cuvintelor vorbite, povestile fac parte din  literatura orală.

Povestea şi basmul sunt specii a genului epic (popular) în proză în care se relatează întâmplări fantastice ale unor personaje imaginare în luptă cu personaje nefaste și în care binele triumfă. Zâne bune, cu păr de aur și prinți neînfricați dragoni simpatici și ponei prietenoși, toți fac parte din lumea frumoasă a copiilor pe care, de fiecare dată o descoperim și noi, cei mari, alături de copii. Și tot alături de ei redescoperim frumusețea copilăriei și a personajelor magice. Pentru că lumea copiilor este magică.

carte povestiSuccesul la şcoală şi, mai târziu, în viaţă începe acasă cu cele câteva minute de lectură zilnică împreună cu copilul. Copiii cărora li se citeşte începând de la vârste mici vor învăţa să citească mai uşor şi mai repede decât cei cărora nu li s-a citit. Să le citim copiilor este cea mai uşoară şi mai puţin costisitoare metodă prin care îi putem ajuta să aibă succes la şcoală. Este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le putem face ȋn calitate părinţi.  Copiii învaţă să citească la şcoală, dar de multe ori asociază cititul cu lecţiile şi nu cu o activitate distractivă. Cea mai eficientă metodă de a-i încuraja pe copii să iubească cărţile şi cititul este să le citim de mici, şi cu cât începem mai devreme cu atât şansele de succes sunt mai mari.

Activitatea tradiţională de a spune poveşti continuă să fie o resursă emoţională puternică şi de învăţare din viaţa copiilor. Nu există nici o îndoială că cei mici preţuiesc experienţa de a asculta o poveste citită de mama sau de tatăl lor, şi o privesc ca pe cea mai plăcută activitate de relaxare la sfârşitul zilei. Aceste momente pot crea legături puternice şi joacă un rol vital în dezvoltarea copiilor. Poveștile consolidează legătura dintre copil și părinte prin implicarea ambelor părţi intr-o activitate care ȋi reunește prin cuvinte, coportamente și trăiri afective.  Este pretextul cel mai favorabil pentru a stabili o legătură profundă cu copilul, cititul poate deveni un ritual al familiei, contribuind astfel la definirea unui program comun.

Diferenţa dintre urmărirea unui desen animat și ascultarea unei povesti o face relaţia care se crează ȋntre povestitor și ascultător, ȋntrebările copilului, explicaţiile suplimentare. Cel care povesteste observă emoţiile copilului, reglează ritmul poveștii și ȋl poate stimula să pună ȋntrebări, să se gândească, să caute ȋnţelesuri, să-și exprime părerea, să motiveze de ce apreciază o faptă sau un personaj.

Amuzante și cu ȋntamplări nemapomenite, poveștile au un impact major și benefic asupra educatiei copiilor. Educaţia prin povești este unul dintre cele mai eficiente moduri de a le stimula creativitatea copiilor și a-i ajuta să crească armonios. Intre toate, poveștile cu tâlc oferă copilului ȋnvăţămintele necesare pentru o educaţie corectă și un caracter puternic.

carte povestiLa vârsta copilăriei se fixează principalele valori și modele de viaţă, iar copilul se identifică cu personajul care corespunde modelului educaţional existent. Personajele din basme ne ȋnsotesc ȋn anii copilăriei și ne oferă modele pe care să le urmăm ȋn viaţa adultă.

Poveștile joca un rol foarte important din punct de vedere educativ. Prin lupta dintre bine și rău și situaţiile conflictuale ȋntâlnite, copilul ȋnvaţă strategii de viaţă, descoperă consecinţele unor fapte și atitudini, ȋși ȋnsușește comportamente sociale pozitive. Copilul poate ȋnvăţa astfel să descopere lumea din jur, oamenii și modul ȋn care aceștia acţionează ȋn diferite situaţii de viaţă. Poveștile stimulează dorinţa de cunoaștere, imaginaţia și creativitatea copilului. Contextul narativ al basmului facilitează accesul copilului la cuvinte și expresii noi, permite ȋnţelegerea sensului unor cuvinte abstracte sau metaforice, dezvoltând astfel limbajul și gândirea.

In basmele fantastice copilul descoperă existenţa unor lumi complexe, ce sunt guvernate de reguli și principii. Astfel, copilului ȋi este activat interesul pentru ȋnţelegerea și fixarea unor concepte care altfel ar fi fost foarte greu de ȋnţeles.

Poveștile ȋmbogăţesc viaţa afectivă a copilului, prin intermediul acestora copilul ajungănd să trăiască alături de personaje, din punct de vedere afectiv, experienţele la care acestea sunt supuse și să ȋnveţe să ȋși exprime propriile  emoţii ȋn funcţie de contextul povestirii.

Poveștile au un rol important ȋn dezvoltarea anumitor abilităţi specifice necesare ȋn viaţă, au un profund caracter initiatic, oferindu-le copiilor anumite repere despre cum să acţioneze ȋn viaţă. Copiii se identifică cu personajul și ȋnţeleg că atunci când ies de sub tutela familiei trebuie să ȋnveţe anumite comportamente care se dovedesc a fi vitale pentru dezvoltarea, adaptarea și reușita acestuia pe viitor.

Să acordăm deci timp copiilor, astfel, investim ȋn inteligenţa, formarea și personalitatea lor.

 

Anca Cheaito, Senior Profesor Franceza si Romana

Beirut, martie 2018