Romȃnia a fost dintotdeauna o răscruce de drumuri,ȋntre Orient și Europa, iar dialogul intercultural reprezintă o dimensiune ambiţioasă şi orientată spre viitor.

Dorim sǎ promovǎm Romȃnia, limba, cultura, tradițiile romȃnești și dialogul intercultural, sǎ evidențiem prezența romȃneascǎ ȋn spațiul din Orientul Mijlociu.

Ȋn aceastǎ regiune nu existǎ nici o publicație romȃneascǎ cu și despre romȃnii care trǎiesc ȋn aceastǎ regiune.

Revista ORIENT ROMȂNESC este un spațiu creat din pasiune şi dragoste pentru cultura romȃneascǎ și pentru promovarea interferenței culturale. Un spațiu rezultat din dragostea pentru Romȃnia cu tot ce cuprinde ea, civilizaţie, cultură, artă şi literatură, dedicat deopotrivă românilor, libanezilor și tuturor celor ce vor sǎ cunoascǎ cultura și civilizația poporului romȃn.
ORIENT ROMȂNESC este o revistă (lunarǎ on line și trimestrialǎ ȋn format tipǎrit) de dialog intercultural, liberă de orice constrângeri de natură politică, ideologică sau religioasǎ.
Revista ORIENT ROMȂNESC promoveazǎ schimbul intelectual, dialogul între creatorii de toate genurile de la noi şi de pretutindeni.

Revista ORIENT ROMȂNESC este un spațiu creat din pasiune şi dragoste pentru cultura romȃneascǎ și pentru promovarea interferenței culturale. Un spațiu rezultat din dragostea pentru Romȃnia cu tot ce cuprinde ea, civilizaţie, cultură, artă şi literatură, dedicat deopotrivă românilor, libanezilor și tuturor celor ce vor sǎ cunoascǎ cultura și civilizația poporului romȃn.
ORIENT ROMȂNESC este o revistă (lunarǎ on line și trimestrialǎ ȋn format tipǎrit) de dialog intercultural, liberă de orice constrângeri de natură politică, ideologică sau religioasǎ.
Revista ORIENT ROMȂNESC promoveazǎ schimbul intelectual, dialogul între creatorii de toate genurile de la noi şi de pretutindeni.

ORIENT ROMȂNESC este o revistă deschisă: în paginile ei se cultivă respectul pentru adevăr, pentru valorile culturale şi civice, cordialitatea şi prietenia.
O revistǎ care prezintǎ activitatea comunitǎții romȃnești din Liban și a altor comunitǎți romȃnești din regiune. De asemenea aceastǎ revistǎ are rolul de a cultiva simțul estetic al cititorului, colaboreazǎ cu personalitǎți culturale din Romȃnia, din Liban și din lume, fǎcȃnd cunoscute, cultura, literatura si civilizația romȃneascǎ peste hotare. Prin colaborǎrile sale cu personalitǎți ale culturii libaneze și internaționale dovedește deschiderea ei spre promovarea dialogului ȋntre culturi.
ORIENT ROMȂNESC are rolul de a promova patrimoniul cultural romȃnesc, de a stoca concepțiile despre lume și viațǎ a douǎ lumi diferite.

Revista are un peisaj distinct de alte reviste romȃnești din diaspora: va cuprinde articole scrise ȋn limba romȃnǎ, arabǎ, francezǎ și englezǎ, are un program deschis spre toate formele de creativitate.
Revista va conţine pagini de informaţie şi comentarii, referitoare la toate domeniile sociale și culturale, bucurându-se de colaborarea constantă şi de suportul intelectual şi moral al unor personalităţi culturale şi ştiinţifice de valoare : profesori universitari, scriitori, oameni de artă, jurnalişti.

Revista ilustează, comentează şi recomandă lunar, în paginile ei, performanţele şi evenimentele culturale produse sau legate de români în context românesc şi internaţional și prezintǎ elemente de culturǎ orientalǎ avȃnd ca scop dialogul intercultural.
Revista dorește sǎ ȋși construiascǎ în timp un renume, o prezențǎ culturalǎ, capabilă să garanteze şi să-şi sporească fiabilitatea ca sursă indispensabilă a dialogului intercultural pentru cititorii români din ţară şi din străinătate.
Ȋnființarea unei reviste online are un impact cultural deosebit pentru comunitatea localǎ și internationalǎ. Ne dorim să dezvoltăm o platformă de comunicare pentru comunitate, să creștem această revistă culturală și să atragem lângă noi cât mai mulți oameni care doresc să se implice. Este un proiect capital cultural, promovǎm Romȃnia culturalǎ, deschisǎ dialogului.

 

 

Promovǎm Romȃnia

 

De fapt acesta este motivul editǎrii revistei ORIENT ROMȂNESC:

promovarea țǎrii noastre, a poporului nostru, ȋncepȃnd cu istoria și tradițiile ei, cu oamenii sǎi de culturǎ și realizǎrile de tot felul care au facut-o cunoscutǎ ȋn lume și mai ales cu ceea ce se face bun și frumos la ora actualǎ.

Aducem aici idei și oameni noi cu care ne mȃndrim și vrem sǎ o facem mai cunoscutǎ și apreciatǎ.