Ȋn fiecare an, la data de 29 aprilie, este celebratǎ Ziua Internaționalǎ a Dansului. Ȋn 1982, Institutul Internațional de Teatru, prin Comitetul Internațional al Dansului, a hotǎrật ca in fiecare an, la data de 29 aprilie, sǎ fie celebratǎ Ziua Internaționala a Dansului. Sǎrbatoarea comemoreazǎ astfel și ziua de naștere a creatorului baletului modern, Jean-Georges Noverre (1727-1810). Julio Bocca, unul dintre cei mai importanți dansatori argentinieni ai tuturor timpurilor spunea: “Dansul presupune disciplinǎ, muncǎ, instrucție, comunicare. Datoritǎ dansului, cuvintele pe care alții nici nu le-ar ȋnțelege nu mai sunt necesare; ȋn locul lor se naște un limbaj universal, familiar. Dansul ne face plǎcere, ne elibereazǎ și ne oferǎ consolare, ca rǎspuns la incapacitatea oamenilor de a zbura asemenea pǎsǎrilor, apropiindu-ne de cer, de sacru, de infinit”. Dansul este una dintre cele mai vechi forme ale artei.                                                                     Oamenii au dansat de mii de ani – figuri de dansatori apar ȋn picturile rupestre din Europa și Africa, datậnd din timpuri preistorice. Multe dansuri primitive sunt ȋncǎ populare și astǎzi, fiind corelate cu ceremonii religioase sau superstiții. Dansul este o modalitate de exprimare a emoțiilor, sentimentelor și pǎrerilor prin mișcǎrile corpului. De cele mai multe ori dansul spune o poveste, reflectǎ niste trǎiri prin intermediul coreografiei realizate.                                                                                                                       Înainte de inventarea scrisului dansul era mijloc de expresie pentru a transmite poveştile de la o generaţie la alta, şi înainte de a exista tratamente medicale, dansul a fost metodă de vindecare.    Încă de la începuturile omenirii dansul a vorbit prin mişcare, despre naştere, moarte, anotimpuri şi renaşterea naturii, despre copii, adolescenţi, căsătorie, plecarea la vânătoare, război sau victorii. Se folosea dansul pentru invocarea spiritelor sau venerarea zeilor, pentru prosperitate, ploaie, rodnicia pământului, alungarea relelor sau curtarea partenerului. Era ceremonial, ritual, erotic şi exprima sentimente de bucurie, tristeţe sau dragoste, iar dovezi sunt picturi vechi de nouă milenii găsite în adăposturile de piatră din India sau sudul Asiei sau în morminte vechi de peste cinci mii de ani din Egipt  Muzica şi dansul s-au născut şi au evoluat împreună şi în timp. dansul a căpătat semnificaţii diferite şi s-a diversificat odată cu societatea, cu normele sociale, culturale sau estetice.                                                                                                                                                 Prin dans socializăm şi comunicăm, indiferent de limba vorbită sau din cultura din care venim. Dansul formează şi întăreşte spiritul de echipă sau de competiţie.                                                                             În fiecare ţară s-au păstrat şi transmis din generaţie în generaţie dansurile folclorice tradiţionale ca formă de manifestare a spiritualităţii şi identităţii naţionale.                                                                              Dansul popular romậnesc, atật de variat ca stil, tempo și ritm, este o manifestare plinǎ de forțǎ și vitalitate ce exprimǎ specificul, obiceiurile și tradițiile fiecǎrei regiuni ȋn parte, reflectậnd trǎirile, sufletul și istoria noastrǎ ca popor. Bogǎția mișcǎrilor din dansul popular izvorǎște din miile de jocuri existente ȋn stilul propriu fiecǎrei regiuni, fiecare joc aducậnd cu sine veselia, temperamentul și energia ce ne caracterizeazǎ. Jocurile populare romậnești ne oferǎ un bagaj artistic bogat și variat, care cuprinde atật dansuri simple și line, dar și dansuri vii, energice și ȋndrǎznețe. Dansul popular romậnesc este o comoarǎ cultivatǎ din generație ȋn generație, pe care avem datoria sǎ o ocrotim și sǎ o lǎsǎm moștenire copiilor noștri, ca mǎrturie a istoriei și a identitǎții noastre naționale. Toate aceste dansuri populare sunt sarbatoarea vietii și a spiritului nostru ca popor, exprimậnd bucuria, pofta de viata și veselia.

ORIENT ROMȂNESC, 29 aprilie 2018