Daniela  GUMAN –  scriitor, sociolog și psihoterapeut este președintele fondator  al „Asociației Scriitorilor Români din Austria”, A.S.R.A. și membră în Uniunea  Ziariștilor Profesioniști din Romậnia. Cu 16 volume publicate ȋn țarǎ, cu o bogatǎ activitate desfǎșuratǎ ȋn cadrul a numeroase  antologii, apariții editoriale  ȋn volume colective și reviste literare, Daniela GUMAN, este un scriitor a cărui viață este narată. Povestirile sale au fost scrise despre înțelegere, despre bunătate, sinceritate în relații, modul în care oamenii sunt capabili să simtă căldura și să dea altora,bucuriile și necazurile de experiență, pentru a face față dificultăților și nu încetează să spere pentru cel mai bun. O experiențǎ de viațǎ, ȋntr-o altǎ culturǎ, altǎ limbǎ, autoarea diseacǎ stǎri, sentimente, bucuriile, prietenia și loialitatea, indiciile palpabile ale unei realitǎți cotidiene, straturi fertile ale efortului de autocunoaștere, empatie și compasiune, ȋncredere și armonie,o pledoarie pǎtimașǎ pentru viațǎ și pentru iubire ca motor al existenței.

La Salzburg a creat o micǎ Romậnie, cu oameni frumoși care trǎiesc, viseazǎ, vorbesc și scriu romậnește – „Asociația Scriitorilor Români din Austria”. Cu mậndrie, bucurie și emoție Daniela GUMAN ne prezintǎ aceastǎ asociație.

Asociația Scriitorilor Români din Austria a fost înregistrată oficial la Prefectura Regională Salzburg- Departamentul Asociații, cu numărul de înregistrare 1559036627 din data 06.03.2018.

ASRA, cum o vom denumi prescurtat mai departe, a luat ființă în anul 2018 – anul când românii de pretutindeni sărbătoresc Centenarul Marii Uniri. Exemplul făuritorilor Unirii de la 24 Ianuarie 1859 și de la 1 Decembrie 1918, să ne fie o pildă de urmat. Să transmitem urmașilor noștri o țară unită, demnă și respectată, în care să domnească armonia, indiferent de deosebirile dintre noi, de orice natură ar fi: etnice, religioase, sociale, sau politice. Să avem în permanență un singur gând: UNIREA FACE PUTEREA. Să fim mereu uniți în gând și fapte pentru România – patria noastră care dorește să facem ceva pentru ea.

Iată că la numai doi ani de la înființarea oficială, în luna iunie vom tipări deja numărul 10 al revistei, care va fi ca o carte de identitate, sau o carte de vizită a asociației. Revista Condeierul diasporei și-a câștigat un binemeritat prestigiu la nivel național și internațional, iar formatul online este cel mai potrivit, mai ales că în cadrul ASRA nu se percepe nicio cotizație pentru membrii înscriși.

Condeierul diasporei se dorește a fi o revistă deschisă – în paginile ei vom cultiva respectul pentru adevăr, pentru valorile culturale şi civice, cordialitatea şi prietenia. Prin această revistă dorim sǎ construim în timp un renume, o prezențǎ culturalǎ, capabilă care să garanteze şi să sporească utilitatea ca sursă indispensabilă a dialogului intercultural pentru cititorii români din ţară şi din străinătate.

O revistǎ care va prezenta activitatea comunitǎții românești din Austria și a altor comunitǎți romȃnești din lume. De asemenea aceastǎ revistǎ are rolul de a cultiva simțul estetic al cititorului, fǎcȃnd cunoscute, cultura, literatura si civilizația romȃneascǎ peste hotare. În paginile revistei se vor regăsi cronici literare, comentarii, proză, poezie, recenzii și traduceri apărute sub semnăturile scriitorilor înscriși în Asociația Scriitorilor Români din Austria. Pentru românii care au ales drumul străinătății, este cu atât mai important să păstrăm legăturile între noi, între noi și România, să fim uniți, să nu ne pierdem identitatea națională. Să încercăm să predăm mai departe copiilor noștri dragostea față de neam și țară. Când eu am plecat în străinătate, mama mi-a spus să nu uit un lucru: „ Fiecare om are o mamă, un tată și o țară. Oricât ai încerca și vei reuși să te integrezi într-o altă țară, oricâte limbi, dialaecte și accente vei stăpâni, pe certificatul de naștere va fi mereu scris țara ta de origine pe care nu ai dreptul să o uiți sau să nu o respecți.”

Suntem convinși că prin arta cuvântului putem contribui permanent la promovarea înțelegerii în lume, în sprijinul ideii de prietenie și pace. Trebuie să ne apărăm drepturile profesionale, să facem lobby pentru legislația în domeniul cărții, al culturii scrise, să asigurăm vizibilitate și promovare autorilor români din țară și de peste granițe, să stimulăm lectura.

ÎMPREUNĂ putem făuri, acțiuni adecvate de prezentare, la standarde înalte ale valorilor naturale, materiale și cultural-spirituale românești și afirmarea identităţii naţionale a românilor.

ÎMPREUNĂ să promovăm dezvoltarea şi extinderea utilizării limbii române în comunităţile de români din Austria, acesta fiind principalul obiectiv asumat de ASRA în vederea păstrării şi afirmării identităţii naţionale a românilor de peste hotare.

Am reușit să  închegăm o echipă redacțională de cea mai bună calitate, formată din cadre didactice din învățământul preuniversitar dar și universitar pentru a oferi comunității de români un prilej de reconectare cu spiritul românesc, căreia noi trebuie să-i asigurăm strălucirea și să-i asigurăm imaginea.

Interdisciplinaritatea la noi este deschisă pentru a da șanse tuturor, din toate domeniile culturale care au tangențe și care au elemente comune cu arta comunicării să-și prezinte gândurile. Omul de știință, este modest și harnic, iar dumneavoastră m-ați convins de acest lucru.

În numele condeiului cu penița inspirată, cu respect și prețuire,

președinte fondator – Daniela  Gumann.

Salzburg, Austria.