REȚETA DORULUI DE MAMĂ

Gătește, mamă, cozonacii, și-i plămădește cu iubire,

Presară dorul cu speranțe și fă un aluat subțire!

Și din a ochilor adâncuri adaugă un pic de apă,

Să fie coca numai bună: nici dulce tare, nici sărată…

 

Frământă, mamă, aluatul și prin povestea ta îl trece,

Aroma fructelor uscate din amintiri să nu mai plece.

Cu iz ușor de vanilie, precum un vis ce se destramă,

Adaugă și trandafirii, bătuți cu zahăr într-o toamnă.

 

Amestecul cel plin de taine îl lasă, mamă, în covată,

Acoperit cu pânze albe, să crească basme pe o vatră.

Și-apoi, cu flacăra cea vie, să încălzești bătrân cuptorul

Și să adăugi nostalgie punând la copt, pe tave, dorul.

 

Și când veni-vom de departe, bătând la ușă-n zi de Paște,

În ziua Sfântă-a Învierii, să fie cozonacii proaspeți!

Că n-am găsit în lumea mare un gust mai tandru, mai de seamă,

Decât în cozonaci de-acasă… rețeta dorului de mamă…

HRISTOS A ÎNVIAT! (Moștenire)

 

Ne-ai dăruit cununa cea divină

În loc de spinii ascuțiți ce i-ai purtat

Și pentru noi ai plâns în cea grădină,

C-au înflorit și spinii în lumină,

Slăvindu-te: „Hristos a înviat”!

 

Din trupul Tău făcut-ai miez de pâine,

Tu, legământ biruitor peste păcat!

Din Crucea Sfântă – drum spre veșnicie,

Și armă, și fereastră și iubire,

Deschise cu: „Hristos a înviat”!

 

Nemărginită-i binecuvântarea

Și mila Ta în care ne-ai scăldat,

Ca să mutăm și muntele și marea,

Ca să avem lumina și iertarea,

Strigându-te: „Hristos a înviat”!

 

 

Lăsat-ai flori de măr să mai renască

Să ne-amintim de Rai neîncetat,

Râvnind smerita fire îngerească,

Să te-așteptăm în primăveri cu pască,

Chemându-te: „Hristos a înviat”!

 

E-ATÂTA LINIȘTE…

 

E-atâta liniște… încât aud tăcerea

Cum picură în zilele din noi

Și fără glas împarte mângâierea

Ca pe-un răvaș din lumea dintre ploi.

 

E-atâta liniște… încât aud copacii

Cum își trimit iubirile-n astral

Și se întorc cu flori din alte spații

Ca niște mesageri din ancestral.

 

E-atâta liniște… încât aud în cuiburi

Cum inimi bat la început de zbor

Și-aud ecoul gândurilor tulburi

Ce se opresc la porțile din nori.

 

E-atâta liniște… încât aud și roua,

Purtând alint pe buzele de flori

Și cum se rup secundele în două,

Când trec prin ele aripi de cocori.

 

E-atâta liniște… încât aud și macii

Cum sângeră pe-o muchie de deal.

Când primăvara-și scutură copacii

Și ninge cu petale de opal.

 

E-atâta liniște… încât aud Cuvântul

Nemărginirii, printre aștri coborând.

Și cum răspunde cerului Pământul

Cu zări albastre clipa lăudând.

 

E-atâta liniște… încât aud iertarea

Sbătându-se-ntre sute de chemări

Și cum se-așterne binecuvântarea

Ca un răspuns la mii de întrebări…

 

SMERENIE

 

Să nu-i mai zici trecutului „trecut”,

Ci să-l numești „frumoasă amintire”,

Șfârșit cu gust amar de început,

Un val ce legăna a ta iubire.

 

Să nu le spui greșelilor „păcat”,

Ci le socoate-o „lecție trăită”,

Din care, suspinând, ai învățat

Să poți alege calea potrivită.

 

Să nu alungi singurătatea, nu e „chin”

Când ți-e privirea-n zare răstignită,

Ci crede, e „popasul cel divin”,

Când poți vorbi cu inima-mpietrită!

 

Să nu te plângi de lacrimi, nu-s „poveri”,

Ci gustă-le „agheasma cea de leac”,

Ce-ți spală sângerândele căderi,

Lăsându-ți sufletul ca lacrima ce-o tac.

 

Să nu-i răspunzi dușmanului cu „rău”,

Când te lovește-n inimă cu ură!

Compătimește-l ca pe-un „fariseu”,

Nefericit fără credință și măsură…

 

Să nu blestemi ispitele ce vin,

Numește-le „frumoasă încercare”,

Prin care, șlefuindu-te, devii

O piatră rară și strălucitoare!

 

Să nu râvnești la ceea ce-i străin

Și nu cârti de ai, de n-ai, de dai!

Căci gol-goluț pe lume ai venit

Și nu pe bani obții un loc în Rai!

 

Să nu te miri când te vor părăsi

Și ți-or călca iubirea în picioare!

E calea lor prin care vor pieri,

Căci dragostea e unica scăpare!

 

Să nu ai frică de s-or năpusti

Cu limbi de foc și arme peste tine!

De-l ai pe Dumnezeu, vei birui!

C-un singur pai vei fi la înălțime!

 

Să nu mai spui că crucea-ți este grea,

Când te trezește-un soare dimineața!

Că trece, până tu vei cugeta,

Minunea cea mai mare – însăși  viața…