Emoție intensă și culoare în arta Marinelei Rusu

Indiferent dacă ești preocupat sau nu de domeniul artei, există un curent pictural pe care, cu siguranță îl vei aprecia pentru simplitatea, profunzimea și frumusețea sa. Este vorba despre expresionism, o mișcare artistică importantă în istoria picturii. Cuvântul „expresionism” provine din latină și înseamnă literal, „expressio”, „a exprima” emoții, sentimente, trăiri interioare. În expresionism, legătura cu realitatea se estompează și uneori, chiar dispare. Acest lucru oferă șansa de apariție unor forme noi, până acum, de neimaginat. Expresionismul nu cunoaște legi. Caracteristica artei expresioniste este utilizarea strălucită a culorii, distorsiunile și aranjarea capricioasă a unei compoziții. Ignorarea spațialității și ignorarea deliberată a legilor perspectivei se aplică frecvent în arta expresionistă.

Artistul și psihologul Marinela Rusu, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, Filiala Iași, prezentă în numeroase reviste naționale și internaționale cu operele realizate, prezentă pe simeze în numeroase expoziții personale și de grup, o artistă multi-premiată în țară și străinătate, se numără, fără îndoială, printre expresioniştii de valoare ai lumii artistice contemporane.

Expresionismul pictorului și psihologului Marinela Rusu lasă o amprentă puternică și bine definită. Simplitatea aparentă a creațiilor sale este compatibilă cu profunzimea și frumusețea vizuală. Arta sa este surprinzătoare: fiecare lucrare ne transmite o magie diferită, se remarcă prin armonia unică, fie că suntem sau nu cunoscători, oferindu-ne cu fiecare expoziție realizată, o nouă lume plină de culori și emoții. A vorbi despre lucrările artistei înseamnă a vorbi despre o artă a reînnoirii, a intuiției și a emoției. De aceea, o subiectivitate specifică se reflectă în lucrările sale, remarcabilă prin tonurile preferate de albastru – foarte ingenioase, unele mai transparente, altele mai dense, mai consistente și tonurile de mov care sunt abordate în diverse și surprinzătoare interferențe cromatice.

Psihologia artei deschide porțile unei noi viziuni asupra procesului creației, în care predomină elemente ale cunoașterii – percepția, memoria, alături de palierele afective, emoționale, de nivelurile abisale ale creativității. „Pictura este o stare de a fi. Fiecare artist pictează ceea ce este”, nota Jackson Pollock, unul dintre exponenții de referință ai expresionismului abstract. Pentru celebrul psiholog Vygotsky, cel mai înalt grad de civilizație este atins prin expresia artei și a culturii, iar munca este un mijloc al evoluției sociale și istorice. Teza sa de doctorat despre psihologia artei a marcat trecerea la o nouă interpretare dată procesului creativ. El a făcut apel la „inconștient” pentru a defini aspectul esențial al artei. Arta este mai degrabă, un pas către subconștientul latent al ființei umane. Şi să ne amintim, de asemenea, ce spunea poetul Fernando Pessoa: „Arta ne eliberează în mod iluzoriu de sordidul ființei”. Arta înseamnă deci, devenire, elevare, metamorfoză interioară și împlinire de sine.

”Expresionismul, comenta artista Marinela Rusu în una din prezentările sale, caută să se apropie de esențe, depășind acuratețea formelor, preferând o exprimare liberă, pornită din suflet, din intuiție mai degrabă, decât din realitatea formelor.” În lucrările sale, structurile cromatice propuse nu sunt echivalențele plastice ale realului sau conceptualului, ci sunt abstractizări lirice, conectate unei lumi interioare pe care noi, ca privitori, ne străduim să o descifrăm. Folosind armonii cromatice surprinzătoare, reunite printr-o tehnică mixtă mereu incitantă, artista preferă să aducă în arta sa stările de spirit, mai mult decât realitatea lumii exterioare. Această abordare emoționantă și spontană a artei expresioniste încurajează folosirea de către artist, a culorilor intense, accentuate prin forme ce sugerează mișcarea, expansiunea dar și a simbolurilor și metaforelor.

Expresionismul Marinelei Rusu este arta văzută din interior, este poezie, în care ritmurile și mișcările procesului de creație sunt exprimate cu intensitate. Cel ce priveşte, descoperă sau redescoperă astfel, un material prețios și fascinant care arată în ce măsură adevăratul subiect al creației este, practic, arta însăși, și până la ce limită artiștii își împing adesea aventura mentală. Când expune o pictură, Marinela Rusu urmărește să spună – Iată-mă, aici sunt eu prezentă, aici este sufletul meu, aici sunt eu însămi. Preocupată de abstracția geometrică, este totuși pasionată de diferitele modalități de exprimare a inconștientului, a nivelului abisal al creației, pentru a crea un limbaj universal, pe înțelesul tuturor. Paleta de culori utilizată, nunațele de mov și albastru, ne duc spre vis și evadare. Este greu să rămâi neclintit în fața unei pânze care-i aparţine. Lucrările artistei trezesc emoții ascunse adânc în noi și tulbură prin culorile vii, asemenea unui gând care și-a marcat timpul și copleșeşte privitorul cu propriile vibrații.

Marinela Rusu este un artist contemporan prolific, realizând numeroase expoziții personale de-a lungul timpului, atât în România, cât și în Grecia, valoarea creațiilor sale fiind recunoscută prin numeroasele premii, naționale și internaționale ce i-au fost acordate. Reamintim aici doar, Premiul III – Five Golden Stars, primit în Olanda (2012) și Premiile I (al Criticii) și Premiul II (al Galeriilor), acordate în Italia (2015). Lucrările sale sunt ușor de recunoscut. Poetica imaginarului Marilenei Rusu este în concordanță cu dinamica sufletului său. Simbolurile și metaforele abordate sunt înscrise în spirala tonurilor luminoase și expresive. Totul ține de o claritate primordială care fascinează și uimește prin prospețimea ei emoțională.

Din multiplicitatea liniilor și culorilor reiese expansiunea continuă a unui sens profund, intrinsec, al creației sale: acela al elevației, a unei libertăți îndreptată spre vitalitate. Acesta rămâne nucleul adânc ce justifică însuși motivul muncii sale creatoare. Prin tehnica mixtă abordată, tehnica în cuțit sau chiar impasto, artista Marinela Rusu prezintă diferite conexiuni sau jocuri, dar limbajul său pictural rămâne eminamente recognoscibil și dezvăluie cea mai secretă dimensiune a creatorului în relație cu opera sa. Pe de o parte, este un act simbolic deoarece oferă mai mereu, trecerea de la o realitate prezentă la o alta, mai subtilă, mai elevată. Pe de altă parte, este un act epifanic, deoarece dezvăluie ceva de ordinul expansiunii, evoluției, dezvoltării. Dinamica plastică și potențialul pe care ȋl deschide artista prin opera sa, devin un răspuns la anxietățile de a fi confruntat cu temporalitatea.

Culorile, formele și simbolurile prezente în fiecare dintre picturi, formele geometrice, formele vegetale sau acvatice, stau împotriva oricărei tendințe de perisabilitate. Răspunsurile oferite în spațiul pânzei sunt așadar, structuri ascensionale, de verticalitate. Aici, imaginația picturală urmează legi pe care raționalitatea le ignoră. Astfel, are loc trecerea de la real la virtual, de la real la posibil.

Rezumând, putem spune: coerența picturii Marinelei Rusu izvorăște din sinteza unor armonii dinamice ”prelucrate” în culorile cele mai proaspete și mai nuanțate. Seamănă cu o ploaie din care răzbate –  prin culori, inefabilul, misterul, o lume de puternice ecouri. Temele alese (feminitatea, universul, conștiința, emoțiile, abisalul) actualizează mistere eterne al sufletului uman. Pe de o parte, regăsim în ele înțelepciune și echilibru iar pe de altă parte, regăsim gândirea analitică a psihologului Marinela Rusu; ȋntre aceste două repere, se înalță de fapt, o odă a vieții, a misterului și a cunoaşterii. Este imposibil să vorbești despre pictura Marinelei Rusu fără să aminteşti claritatea și culoarea care scot în evidență esența formelor reintroduse permanent prin straturi secvențiale de nuanțe a căror fluiditate consistentă, sculpturală, este subordonată unui gest ritmic și vast.

Prin această sensibilitate, artista Marinela Rusu ne invită să percepem ceea ce este dincolo de vizibil, raportându-ne în același timp, la multiple forme și culori. O juxtapunere de nuanțe dau avânt, liniile afirmă caracterul volumelor, vaste pe alocuri, concentrate în altele. Uneori, o dovadă, un semn, o rezonanță cu imaginea percepută, un contur voluntar, invită privirea să depășească această echivalență vizuală pentru a ne transporta într-o lume a sentimentelor și a percepțiilor inefabile. Acest ritm, atât de caracteristic pentru Marinela Rusu este punctat într-un fel de iluzie optică, în care fiecare culoare aleasă are un sens simbolic. Metamorfoza este imprevizibilă și minunată, artista, compune variații pe aceleași teme cu o autenticitate și o emoție surprinzătoare.

După cum spunea pictorul și sculptorul Jean-Paul Riopelle: ʺCând stai în fața unei pânze goale pentru a picta, negi toate pânzele pe care le-ai făcut înainte. Altfel, la ce bun?ʺ Opera spontană și generoasă a Marinelei Rusu, prin limbajul și subiectele alese, conferă veridicitate acestui citat: fără repetări inutile, opera sa îmbină mișcarea, lumina, componente care amplifică sentimentul de poem vizual și ne invită să mergem dincolo de vizibil; caută să stabilească o armonie între pictură, culoare şi mesaj, un echilibru dificil, la fel ca în muzică – ȋntre contrapunct și armonie.

Picturile sale devin atmosferice și sensibile, ne cufundă într-o lume între vis și realitate, investigație, documentare și creație. Iar drept rezultat este poezia în forma ei cea mai pură.

De ce poeții şi pictorii sunt fascinați de culoare? În lucrarea sa La Couleur éloquente, Jacqueline Lichtenstein, filozof și istoric de artă, profesor de estetică și filosofie a artei, distinge, pe de o parte, trăsătura care poartă valoarea intelectuală a artei, dimensiunea sa de proiect, care este bineînțeles, amintită de vechea grafie a cuvântului desen și, pe de altă parte, culoarea.

 

Culoarea îl cheamă pe artist pentru că este materie, amprentă supusă acțiunii timpului, dedicată simțurilor mai degrabă, decât intelectului. Culoarea este pentru Marinela Rusu cuvânt și prezență divină. Analizând locul culorii în unele dintre lucrările sale, observăm mereu o trimitere către o lume subtilă, de realitate, dincolo de figurativ.

De la lumină la materie, culoarea în inima Ființei

Marinela Rusu este un artist-mesager, un creator prin limbajul culorilor și al luminii.

Pictorul impresionist Henri Matisse, scria:  „Lăsând culoarea să ne miște și să atingă adâncimea sufletului nostru, ea ne mișcă, ne pune în acțiune și astfel, ne aduce cea mai pură bucurie. A lăsa culoarea să intre în noi, înseamnă a ne lăsa plini de viață. Descoperi astfel, cel mai direct mod de a trăi, bucuria de a fi”.

 

În căutarea misterelor minții și sufletului prin experiențe plurale, artista pornește în explorarea propriului univers creativ, în intimitatea spațiului său interior, utilizând paleta magică a nuanțelor și bogăția simbolurilor – un instrument eficient în împlinirea de sine. Pentru că în toată materia există energie, această alchimie a Viului, o resursă creativă infinită, devine ea însăși, o magie vibrantă a Vieții. Marinela Rusu ne dezvăluie astfel, arta de a te conecta la Sine și la Întreg.

Descoperim ȋn creațiile sale, în paleta sa cromatică dar și în colajele utilizate pe pânză, realizate printr-o tehnică mixtă sculpturală, un decor în materiale diverse și culori luminoase, o poveste cu mai multe unghiuri de lectură, spusă grație gestului inspirat și liber, armoniei grafice, poeziei formelor. Tablourile sale te cufundă ȋntr-o metodă de comunicare inedită, o scriere-întâlnire în momentul prezent care te conectează vibrațional cu tine însuți. Frumusețea ne face pe toți mai frumoși, simțim o mișcare către o estetică din ce în ce mai rafinată, pentru a aduce o doză de magie zilnică în viețile ce au nevoie de ea.

Expoziția de pictură „Vise Arbitrare – Un remix progresiv”, realizată anul acesta de artista Marinela Rusu,

la Galeriile Municipale ”D. I. Grumăzescu” din Iași, este una captivantă, emoționantă, o imersie relaxantă într-un univers de armonie și poezie. Regăsim astfel, o lume ”Marinela”, care ne spune multe lucruri și multe povești, iar interpretarea pe care o dă faptelor de viață și lumii, cu atâta ușurință și spontaneitate, ne aduce mai aproape de mesajul său artistic. Regăsim o creație care te încântă, te atrage și te farmecă.

Artista dorește astfel, să ne transpună într-un univers propriu, în care timpul parcă dispare iar mintea noastră este scăldată de o revărsare surpinzătoare a formelor, a mișcării culorilor și simbolurilor, toate învăluite în lumină. Recurgând, în expimarea mesajului plastic, la un vast repertoriu de simboluri, Marinela Rusu accentuează, pe de o parte, aspecte biografice, raportate în sens introspectiv, iar pe de altă parte, compune un tablou al societății actuale marcată de numeroase provocări.

Aflată între două secole și două generații, artistul și psihologul Marinela Rusu a reușit să facă sinteza între academic și exprimarea artistică. Stilul artistei se afirmă prin simplificarea liniilor și se va dedica doar exaltării culorii, care este instrumentul său privilegiat de comunicare a emoției. La vederea acestor tablouri sufletul nostru este atins de mesajele sale, fie ele filosofice, metafizice sau mundane. Artista        nu-și propune să înfățișeze ceea ce vede, ci să ofere o reflexie sublimată a ceea ce simte pentru a atinge sinele interioar al fiecăruia. Picturile sale sunt poeme înălțătoare, ce vorbesc despre o evoluție în conștiință, despre o dezvoltare personală, elevație în spirit și realizare de sine într-o lume modernă, uneori haotică, dar mereu incitantă.

Anca Cheaito, Orient Românesc, Beirut – Liban

2022 Expoziția de pictură „Vise Arbitrare – Un remix progresiv” Marinela Rusu

Iaşi, 15 iunie – 15 iulie 2022.