Lăcaş de cultură şi educaţie, Asociatia AMLIEH din Beirut şi-a deschis porţile în anul 1923 fiind una dintre școlile cu tradiție din Liban. De-a lungul a nouǎ decenii a reuşit să formeze unii dintre cei mai buni oameni ai societăţii libaneze: profesori, oameni de cultură și științǎ, medici și politicieni renumiți.

La conducerea acestei Asociații, care include patru școli, se afla ES Domnul Mohamed Youssef  Baydoun, om politic și de culturǎ, fost ministru al educației și ȋnvǎțǎmȃntului  superior  și ministru al culturii ȋn Liban.

Un om pentru care cultura este o lume fără frontiere, iar educaţia reprezintǎ deschiderea către valori multiple.

Autor a numeroase eseuri de sintezǎ politicǎ și istoricǎ, iubitor de artǎ și muzicǎ, Mohamed Youssef  Baydoun este cel care a pus bazele organismului artistic de elitǎ care a devenit Orchestra Filarmonicǎ Nationalǎ Libanezǎ, ȋn cadrul cǎreia activează treizeci de români, fiind cel mai mare grup de muzicieni români dintr-o orchestră străină.

Adept al interculturalităţii și plurilingvismului, a inițiat ȋn școalǎ proiectul « Le Monde »,care este o invitație la cunoaşterea lumii și diversitatea culturilor.

Interculturalitatea este termenul ce denumește contactul dintre culturi, existența unui dialog ȋntre acestea, interacțiunea și influența pe care o primesc reciproc, respectul diferenţelor.

Cunoașterea lumii nu se poate face decȃt prin intermediul limbii. Limba este atât un instrument cu utilitate practică în relaţii de diverse naturi, cât şi un vector al specificităţii definitorii a unei culturi și constituie accesul privilegiat la orice culturǎ. Prin învățarea limbilor străine se formează competența de actiune interculturală.

Limba romȃnǎ ȋn Liban o experiențǎ ineditǎ la Liceul AMLIEH- Beirut

Grație demersurilor fǎcute de Ambasada Romȃniei ȋn Liban și colaborǎrii cu ICR București, Libanul este singura ţară din Orientul Mijlociu în care limba română este curs opţional în liceul AMLIEH din Beirut.                                                                    Ȋn anul 2012 au debutat primele cursuri de limba romȃnǎ la liceul Amlieh.

Coordinatorul acestui program este dna.Ana Borca, profesor coordinator ȋn cadrul departamentului de limba romȃnǎ la ICR București.

Prin obiectivele și metodologia sa acest curs se ȋnscrie ȋn Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi: Învățare, Predare:( comprehensiune scrisă / comprehensiune orală;  expresie scrisă / expresie orală), activitate care vizează căpătarea unei duble competenţe: comunicativă şi culturală.

A ȋnvața limba romȃnǎ ȋnseamnǎ a descoperi toate aspectele culturii romȃnești, de aceea propunem un curs de culturǎ și civilizație romȃneascǎ ȋn fiecare trimestru.

Modulul « Descoperim Romȃnia » cuprinde geografie, istorie, obiceiuri și tradiții pentru a ȋnțelege cȃt mai bine diversitatea și bogǎția culturii romȃnești.

Copiii liceului AMLIEH au vizitat virtual regiuni romȃnești ȋncarcate de istorie și tradiții, apoi au desenat  ia romȃneascǎ, coloana infinitului și sfinxul din Bucegi alǎturi de cedrul libanez și coloanele de la Baalbek, simbolizȃnd astfel, dragostea, puritatea, bunǎtatea, bucuria, respectul reciproc, toleranța, pacea și prietenia ȋntre cele douǎ țǎri.

Copiii liceului Amlieh au ȋmbrǎcat costumul popular romȃnesc, au prezentat Romȃnia ȋn cadrul manifestǎrilor organizate de EUNIC ȋn Liban cu ocazia Zilei Limbilor Europene, au ȋnvǎțat versuri de Mihai Eminescu, au prezentat legendele și poveștile romȃnești ȋn cadrul concursurilor organizate cu ocazia Zilelor Francofoniei, iar cei mari au prezentat piese de teatru de Matei Vișniec și Eugen Ionescu.

Șase dintre cei mai buni elevi au participat la un program educațional, turistic și cultural ȋn Romȃnia, ȋn perioada 27mai-3iunie 2014, s-au ȋntȃlnit cu personalitǎți romȃnești la Institutul Cultural Romȃn, la Ministerul Afacerilor Externe și Televiziunea Romȃnǎ, au vizitat Castelul Bran și Castelul Peleș, au petrecut clipe de neuitat la Mamaia. Profund impresionați, fermecați de peisaje, de patrimoniul cultural și istoric al Romȃniei, de ospitalitatea romȃneascǎ, ei s-au ȋntors dornici sǎ ȋnvețe ȋn continuare limba romȃnǎ.

Liceul AMLIEH promoveazǎ deschiderea interculturalǎ, respectul pentru adevăratele valori ale vieţii şi încurajează elevul în formarea sa ca om.

Cursurile de limbǎ romȃnǎ și activitǎțile organizate ȋn acest liceu libanez, au o notǎ specificǎ de dinamism creativ care răspunde cerinţelor de educaţie ale societăţii contemporane și sensibilizeazǎ elevii la respectarea diversităţii, toleranţă şi solidaritate, precum şi deschiderea interesului spre alte culturi.