palatul culturii iasi

IAȘI – o destinație de neuitat,o lecție vie de istorie și culturǎ romậneascǎ

IAȘI– orașul celor șapte coline, orașul marilor idei, al marilor iubiri, al primei mari uniri, orașul încărcat de istorie, culturǎ şi locuri pitoreşti. Capitala  Moldovei  este cel mai mare oraş din nordul României, locul în care s-au născut și au trǎit mari personalităţi ale ţării noastre.

“Iașul este mai mult decật o fosta ilustrǎ capitalǎ a Moldovei; Printre zidurile sale sǎlǎșluiesc comori de artǎ și de istorie nationalǎ, pe care nici o altǎ urbe a Romậniei nu le posedǎ cu atậta ȋmbelșugare. ” (Nicolae Iorga)

Eminescu_copou

Parcul Copou este cel mai vechi parc din Iaşi, situat pe dealul Copoului. Parcul datează din prima parte a secolului al XIX-lea (amenajarea sa a început în anii 1833-1834), în centrul său fiind amenajat „Obeliscul cu lei”, numit iniţial „Monumentul Legilor Constituționale”, ridicat dupǎ planurile lui Gheorghe Asachi. Tot în acest parc se află “Teiul lui Eminescu” şi Muzeul închinat acestui mare poet. O serie de busturi dedicate unor mari personalitǎți ale culturii române strǎjuiesc aleea principală a parcului.

Grădina Botanică din Iaşi este cea mai veche din România,  un loc mirific, unde mii de specii de plante pot fi admirate în toată splendoarea lor. Grădina Botanică din Iaşi a fost înfiinţată în 1856 de Anastasie Fătu şi se întinde în prezent pe o suprafaţă de 5 hectare. Aici sunt cultivate plante ornamenale, plante mediteraneene, tropicale, ierboase, lemnoase şi poate fi admirată o colecţie de 800 de varietăţi de trandafiri.

Pe dealul Copoului, se afla și cea mai veche universitate din România, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”,ȋntemeiatǎ ȋn 1860 prin decret de cǎtre principele Alexandru Ioan Cuza, continuatoare a vechii Academii Mihǎilene. Clǎdirea principalǎ, monument de arhitecturǎ, a fost ridicatǎ ȋn 1896.

In clǎdirea principalǎ, ȋn Sala Pașilor Pierduți și in Aula Magna, se pot admira picturile murale ale lui Sabin Bǎlașa, “maestrul inorogilor și al siluetelor cosmice”. 300 metri pǎtrați de picturi fantastice, cǎrora artistul le-a dedicat 10 ani din viațǎ!

biblioteca ghe. asachi iasi

Templul cǎrților – Biblioteca Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi a fost declarată în 2015 una dintre cele mai frumoase biblioteci din lume, conform unui sondaj realizat de boredpanda.com (un portal cunoscut pentru iubitorii de artă, fotografie şi design). Biblioteca din Iaşi a fost înfiinţată la începutul anului 1948, în noul corp al Palatului Universităţii care este actualul sediu al Universităţii “Al. Ioan Cuza” din Iaşi, Aceasta are o lungime de circa 55 de metri, are arcade de factură barocă, susţinute de pilaştri de marmură roşie, decoraţiuni şi inserţii aurite. Bibilioteca deţine aproape un milion de volume. Palatul Universitar din Copou, ce deţine această bibliotecă (inaugurat în prezenţa Regelui Carol I şi a Reginei Elisabeta în 1897), a fost proiectat de renumitul arhitect elveţian Louis Blanc, care a proiectat şi Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, după schiţele lui Petru Poni, profesor la Universitatea din Iaşi, care studiase anterior clădirile mai multor universităţi din Germania, Austria şi Elveţia.

Ȋn imediata apropiere se afla Casa Memorialǎ “Vasile Pogor”, fost sediu al Societǎții Junimea. Considerată de Nichita Stănescu a fi locul în care Mioriţa s-a transformat în Odă în metru antic, Casa Pogor din Iaşi nu este doar o casă memorială care a aparţinut unui mare scriitor, ci este însăşi casa literaturii româneşti. Aici îşi dădeau întâlnire câteva dintre personalităţile care au marcat istoria României moderne – Titu Maiorescu, Vasile Alecsandri, Iacob Negruzzi, Mihai Eminescu, Ion Creangǎ,Theodor G. Rosetti, Petre P. Carp. Alături de aceştia, în 1863, Vasile Pogor a fondat Societatea Junimea. Astǎzi, aici se aflǎ Muzeului Literaturii Române.

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”Iași este cea mai veche bibliotecă universitarǎ și una dintre cele mai importante biblioteci din România. Înglobând fonduri care au făcut parte din fostele biblioteci ale Academiilor domnești (cea mai veche, Academia Vasiliană, de la 1640, ființatǎ la Mănăstirea Trei Ierarhi), actuala Bibliotecă Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași se bucură de continuitate și stabilitate începând cu anul 1835. A funcționat, între 1835-1860, în clădirea Academiei Mihăilene, în Universitatea veche (actuala Universitate de Medicină și Farmacie), până în 1897, apoi în Universitatea nouă (actualmente Biblioteca și corpul A al Universității Tehnice „Gh. Asachi”), pentru ca după al doilea război mondial să se mute în clădirea Fundației Universitare „Regele Ferdinand I”. Biblioteca deţine un fond însumând peste 2.500.000 de unităţi bibliografice, dintre care o parte importantă o reprezintă colecţiile speciale tezaurizând peste 100.000 de documente, manuscrise, carte veche românească, carte veche străină, albume, hărţi, stampe, piese de arhivă.

teatrul national iasi

Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi este printre cele mai frumoase din lume, o veritabilă bijuterie arhitectonică care adăposteşte adevărate monumente de artă. A fost primul din România anilor 1840  și a fost construit după planurile  arhitecților  vienezi Fellner şi Helmer, care au proiectat construcții similare din Viena, Praga, Odessa, Zürich. Cortina pictată în 1896 de meșterul vienez M. Lenz și terminată de unul din discipoli, prezintă în centru o alegorie a vieții, cu cele trei vârste, iar în dreapta, alegoria Unirii Principatelor Române (Moldova, Transilvania și Țara Românească). Cortina de fier, pictată de Al. Goltz, cu motive ornamentale dispuse simetric, separă etanș scena de restul sălii. Plafonul pictat de Al. Goltz, în culori pastelate, reprezintă alegorii paradisiace.

Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, unul dintre simbolurile Iaşului, este situată în centrul oraşului și a fost construitǎ in urma decretului dat de domnitorul Sandu Sturdza, in 8 august 1826. Sfințirea Catedralei Mitropolitane a avut loc la 23 aprilie 1887 ȋn prezența Regelui Carol I. Doi ani mai tậrziu, ȋn bisericǎ a fost adusǎ, de la Biserica Trei Ierarhi, racla cu Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, la a cǎrei sǎrbǎtoare, pe 14 octombrie, vin sute de mii de pelerini atật din țarǎ cật și din strǎinǎtate. Catedrala are un plan dreptunghiular, cu patru turle ȋn colțuri, având elemente decorative dominate de stilul baroc. Pictura interioarǎ este realizatǎ de maestrul Gheorghe Tattarescu.

 

Biserica Trei Ierarhi – o bijuterie arhitecturalǎ

Mai mică în dimensiuni şi aflată oarecum în umbra Catedralei, Biserica Trei Ierarhi a fost ridicată în perioada 1637-1639, ȋn timpul domnitorului Vasile Lupu. Domnitorul a stabilit aici prima presă din zona Moldovei (1640), a scos primul volum (1643) şi a inaugurat prima şcoală domnească, după modelul Academiei de la Kiev. Dimitrie Cantemir şi Alexandru Ioan Cuza sunt doar două dintre numele celebre care au studiat la Trei Ierarhi şi au dorit ca în interiorul mănăstirii să fie amplasate mormintele lor. Alături de acestea, la Trei Ierarhi se mai găseşte mormântul lui Vasile Lupu.  La Trei Ierarhi a studiat și Mitropolitul Dosoftei, patronul Casei Dosoftei, clădire aflată la doi paşi de Biserica Trei Ierarhi şi care adăposteşte poate cel mai important muzeu de literatură veche din România.

Biserica este până astăzi unul dintre cele mai renumite complexe de artă feudală românească, o capodoperă arhitecturală trecută în legendă şi care nu încetează a uimi vizitatorii din întreagă lume, actualul aspect fiind dat de arhitectul André Lecomte de Nouy, care a lucrat aici în perioada 1882-1904 şi pentru exterioare s-a inspirat din Sagrada Familia, celebra biserică romano-catolică din Barcelona, creație a faimosului arhitect Antonio Gaudi, la care lucrările au început tot în 1882. Sculptatǎ ȋn ȋntregime din piatrǎ biserica este unică în cadrul arhitecturii ecleziastice româneşti. O magnifică broderie de piatră îmbracă în întregime zidurile bisericii. Este vorba de blocuri de piatră sculptate unul câte unul cu o minuţiozitate perfectă, într-o asociere de stiluri complet diferite, sudate ulterior între ele cu plumb topit. Ornamentele exterioare, care acoperă edificiul în întregime şi care au fost iniţial aurite, combină elemente turceşti, arabe, georgiene, armene şi persane cu motive arhitecturale româneşti într-o superbă dantelărie în piatră. Pot fi numărate peste treizeci de registre de motive decorative, care nu se repetă, acestea împodobind biserica de la temelie şi până în vârful turlelor.

Vaze persane, încadrate între coloanele de tip rusesc, discuri solare, asemănătoare celor sculptate pe porţile maramureşene, motive florale exotice, simboluri mistice universale se împletesc într-o desăvârşită armonie cu elemente inspirate din sculptură românească tradiţională, din broderiile populare şi din crestăturile în lemn. Lângă biserica se află o clădire ce adăposteşte un muzeu de artă religioasă. Clădirea este cunoscută şi sub denumirea de Sala gotică, un edificiu care  contribuie la o mai bună cunoaştere a trecutului nostru.

 

bojdeuca lui creanga

Bojdeuca lui Ion Creangǎ
Nu se poate vorbi despre Eminescu fǎrǎ a aminti de Ion Creangǎ. Casa memorialǎ a acestuia, cunoscutǎ mai ales sub denumirea de Bojdeuca lui Creangǎ, se aflǎ la Iași  ȋn cartierul Țicǎu. Ȋn aceasta casǎ a locuit Ion Creangǎ din 1872 și pânǎ in 1889.  Bojdeuca lui Creangǎ a devenit muzeu pe 15 aprilie 1918 și este prima casa memorialǎ din România. Eminescu a locuit o perioadǎ ȋn Bojdeuca din Țicǎu ȋn 1876, când se afla la Iași. Ȋn curtea Bojdeucii se aflǎ statuia scriitorului, realizatǎ ȋn 1990 de studenții  Academiei de Arte Plastice precum și bustul lui Creangǎ realizat ȋn granit de sculptorul Iftimie Bârleanu ȋn 1968.

palatul culturii iasi

PALATUL CULTURII – efigia orașului

Palatul Culturii din Iași este o clădire emblematică, construită, în perioada 1906 -1925, după planurile arhitectului I.D. Berindey, pe locul fostului palat domnescm  Edificiul a servit inițial drept Palat Administrativ și de Justiție. Inaugurarea oficială a avut loc la 11 octombrie 1925, în prezența familiei regale, regele Ferdinand și regina Maria. În anul 1955, vechiul Palat de Justiție a devenit Palat al Culturii,

Palatul Culturii, adăpostește astǎzi Complexul Național Muzeal „Moldova” Iași care cuprinde patru muzee de talie națională: Muzeul de Istorie a Moldovei, Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, Muzeul Etnografic al Moldovei, Muzeul de Artă, și Centrul de Cercetare şi Conservare-Restaurare a Patrimoniului Cultural.

Ceasornicul Palatului este un orologiu cu trei cadrane, având diametrul de 3,24 m. Acele ceasului măsoară 1,25m și respectiv 0,90 m. Vitraliile cadranelor ceasului sunt decorate cu cele 12 zodii. Potrivit arhitectului I.D. Berindey, cei doi oșteni, pictați în frescă şi care străjuiesc ceasul, sunt plăieșii lui Dragoș Vodă, descălecătorul Moldovei.Cele 8 clopote din turnul palatului reproduc, la fiecare ora exacta, „Hora Unirii”, amintind acum nu doar „Unirea cea mica” din 1859, ci și „Unirea cea mare” din 1918.  La etajul I, la fațada centrală, se află „Sala Voievozilor”, cu picturi în stilul frescelor medievale din ctitoriile Moldovei, așezate în chenare de epocă. Picturile au fost executate de Ștefan Dimitrescu și de elevii săi. Tot la etajul I se află sala „Henri Coandă”, ale cărei lambriuri au fost executate după un proiect al marelui savant. În amintirea anilor petrecuți la Iași ca elev al Liceului Militar, Coandă a dăruit orașului proiectul „Monumentului Eroilor Români” din cartierul Galata și rețeta unui ciment special, care imită perfect culoarea și sunetul lemnului de stejar.

Ȋn fața intrării Palatuli se află statuia lui Ștefan cel Mare. De partea cealaltă, scările conduc spre grădina publică Palas, o adevarată zonă de promenadă ale Iaşului.

 

IAȘUL este un oraș cu un farmec deosebit. un adevǎrat amestec de nou și vechi, de istorie și modernitate.

Sursa : Wikipedia / Historia.ro

iasi palais

IAȘI – La ville des sept collines

Iași, la principale ville du nord-est de la Roumanie est le centre culturel, économique et académique de la Moldavie.  Son histoire remonte à l’antiquité quand elle était un important centre commercial. Iași devient au XIXe siècle la capitale de la Moldavie, ensuite capitale des Principautés Roumaines Unies (avec la ville de Bucarest) et même la capitale de la Roumanie pour une période de deux ans pendant la Première Guerre Mondiale.  C’est ici que la première école en roumain a été fondée et que le premier livre de la Moldavie a été imprimé.

Le Parc Copou – le premier parc de la ville qui abrite dans son centre le plus ancien monument roumain, l’Obélisque aux Lions, dressé en hommage aux pays européens qui ont reconnu l’indépendance des Pays Roumains. Mihai Eminescu, le plus célèbre poète roumain y venait trouver son inspiration, à l’ombre d’un vieux tilleul qui reste debout même aujourd’hui, tout près du musée dédié à sa personnalité littéraire.

Iasi. Alexandru Ioan Cuza University. Architecture. Scupltures. Students.

L’Université Alexandru Ioan Cuza de Iași – citadelle de l’éducation supérieure de Roumanie Ouverte en 1860, elle fut la première institution de ce type dans les principautés roumaines. L’université a été créée par un décret de 1860 du  prince Alexandre Ioan Cuza  en vertu duquel l’ancienne Académie Mihăileană a été convertie en une université.

La Bibliothèque de l’Université Technique „Gheorghe Asachi” est l’une des plus belles bibliothèques de l’Université dans le monde. La bibliothèque compte environ un million de volumes archivés selon les pratiques internationales de catalogage et d’indexation.

teatrul national iasi

Le Théâtre National – Au début du XIXe siècle, Iași était le témoin du premier spectacle de théâtre en roumain. Construit, il y a plus de 100 ans, l’édifice  du Théâtre National de Iași a été conçu par des architectes viennois. La grande salle compte plus de 750 places et des décorations d’inspiration baroque et rococo. Le théâtre est éclairé par 1400 lampes électriques et par un chandelier à 109 ampoules en cristal de Venice.

 L’église des Trois-Hiérarques – un véritable joyau architectural et spirituel a été érigée au XVIe siècle. Cette construction d’inspiration byzantine est un mélange d’éléments traditionnels et de décorations orientales luxueuses, une véritable broderie de pierre.

La majestueuse Cathédrale Métropolitaine Orthodoxe – Elle est considérée comme la mère des églises de Moldavie de par son côté imposant et somptueux. La cathédrale fut construite entre 1833 et 1839, un savant mélange de gothique et de néoclassique. Les peintures qui ornent les murs à l’intérieur de l’édifice sont dues à Gheorghe Tattarescu.

Le Palais de la Culture – un véritable emblème de la ville de Iaşi

Erigé sur les ruines de la cour princière, ce palais est considéré une des dernière expressions du romantisme dans l’architecture officielle. Cet édifice monumental a été inauguré en 1925 par le roi Ferdinand et a servi comme Palais de Justice.

L’édifice dispose de 298 pièces totalisant une superficie de près de 36.000 m2. La façade compte 92 fenêtres, tandis que la mansarde dénombre 36 fenêtres en ogive. La Tour centrale se démarque par son horloge à huit cloches qui reproduisent d’heure en heure l’Hymne de l’Union qui célèbre la création des Principautés  Roumaines Unies en 1859.  Symbole de la ville, cet immense bâtiment abrite aujourd’hui  le Complexe Muséal National de Moldavie qui inclut : le Musée d’Histoire, où l’on admire les céramiques peintes de la civilisation Cucuteni (3500-3000 av. J.-C.) ; le Musée Ethnographique ; le Musée de la Science et de la Technique rassemblant une collection d’appareils musicaux ; enfin le Musée d’Arts.

La ville de Iasi a reçu le titre honorifique de capitale de la culture lorsqu’elle a perdu le statut de capitale du pays, et le Palais de la Culture Iași  honore bien ce titre.