Asociatia Iordaniano-Romana pentru Cultura

Ȋn data de 24 iunie, sǎrbǎtorim Ziua Iei. Și anul acesta AIRC s-a alǎturat celorllate comunitǎți românești și a sǎrbǎtorit, propunându-și cu aceastǎ ocazie sǎ ȋncurajeze tânǎra generație ȋn purtarea portului național și pǎstrarea tradițiilor și obiceiurilor poporului român.

Modelul cusut manual pe IE, diferǎ de la o zonǎ la alta iar simbolistica ornamentelor este variatǎ:

geometrice,vegetale, animale,antropomorfe,religioase.

Linia verticalǎ simbolizeazǎ viața ȋn timp ce linia dreaptǎ orizontalǎ semnificǎ moartea. Linia dublǎ dreaptǎ este simbolul eternitǎții, linia cu dreptunghiuri este gândirea și cunoașterea, linia ondulatǎ ȋnseamnǎ apǎ și purificare, spirala este timpul și eternitatea, iar linia dublǎ spiralǎ semnificǎ legǎtura dintre viațǎ și moarte. Ȋn ȋncheiere AIRC multumește ȋn mod deosebit membrilor ei pentru prezențǎ și pentru eforturile de a ȋncuraja tânǎra generație sǎ poarte cu mândrie portul național românesc.

 

Președinte,

Geanina Abul-Haija