De o parte și de alta a Crișului Alb,pe versantul vestic al Munţilor Apuseni , se ȋntinde pe teritoriul  a trei județe (Arad, Hunedoara și Alba), Țara Zarandului,  loc unde se păstrează intact până ȋn zilele noastre tradiţiile arhaice  ale satului românesc, comori spirituale care vorbesc despre trecerea noastra pe acest pământ.

Ţara Zarandului înseamnă Ţara Aurului, numele vine de la zăcămintele de aur care se găsesc aici din abundenţă. Este ţara Moţilor , oameni harnici și primitori, care au păstrat  tradiţiile și datinile străbunilor, pe care la rândul lor le transmit copiilor lor.

Ţărani care preţuiesc costumul popular, livezi parfumate cu pomi ȋncărcaţi de rod, case frumoase de lemn, un tablou de poveste, aceasta este Ţara Zarandului.  Costumul popular este mândria lor, a moţilor. El este caracterizat de puritatea dată de simplitatea şi bogăţia culorilor ȋnsă  dincolo de priceperea la ţesut, cusut și brodat, este ȋncărcat de sentimente. Acest costum a păstrat nealterate caracteristicile esenţiale ale oamenilor din aceasta regiune: unitatea şi continuitatea.Portul popular reprezintă pentru ei o recapitulare simbolică a întregii mitologii şi cosmogonii de început a satului strămoșesc.Tainele meşteşugului de a confecţiona îmbrăcămintea  nu se învaţă  din cărţi,  ci de la femeile satului, artiste desăvârșite care pun pasiune și suflet, dragoste și credinţă pentru a păstra această valoare a neamului românesc, costumul popular.

Ţara Zarandului este atestată ȋn manuscrise din 1214, dar istoria ei se pierde ȋn negura timpurilor.  Pe meleagurile sale au trăit eroi naţionali precum Avram Iancu, Horea, Cloşca şi Crişan, oameni care s-au jertfit pentru dreptatea  și bunăstarea neamului.

Oamenii acestor locuri te vor cuceri prin măiestria lor de a sculpta lemnul, a da viaţă lutului, a ţese ȋn fata războiului, a spune legendele și poveștile locurilor. Când spui Ţara Zarandului vorbești de o natură deosebită, fermecatoare care ȋși etalează frumuseţea iar locuitorii bogăţia sufletească.

Cea mai veche ocupaţie a locuitorilor din această zonă, este mineritul. Puteti admira o colecţie spectaculoasă, unică ȋn Europa, la Muzeul aurului din Brad. Aici sunt expuse piese din toate colţurile lumii, cele mai interesante fiind cele originare din munţii Metaliferi: unelte folosite la extragere și prelucrare, aur sub formă de minereu și zăcăminte cu aspect inedit, obiecte care, de-a lungul timpului, au contribuit la formarea identităţii moţilor.

 

O veche tradiţie a acestei zone este Târgul de fete de pe Muntele Găina, sau ”Muntele Dragostei” din Alba, un loc încărcat de legende și tradiție. Pe vremuri fetele veneau la târg și aduceau lăzi de lemn pictate ȋn care era ţinută zestrea pentru a fi pețite de feciori.

Legenda Târgului de Fete de pe Muntele Găina spune că aici locuia o crăiasă ce avea o găină care făcea ouă de aur, iar îndrăgostiţii care veneau să-şi mărturisească dragostea primeau câte un ou de aur. Au trecut anii și  oamenii erau atât de fermecaţi de găina cu ouă de aur, încât au pus numele acestui loc, Muntele Găina. Moţii cred că perechile care şi-au unit destinele în acest loc „magic” au parte de fericire şi noroc.  Acum, târgul este o sărbătoare folclorică ce atrage locuitorii și meșteșugarii din Ţara Moţilor.

Tara Zarandului, Ţara Aurului românesc, un loc plin de magie ȋncărcat de tradiţii și istorie,  meleaguri cu o natură ȋn nuanţe seducătoare, un loc unde redescoperim identitatea noastră  românească.

Aura Manole