VREMEA POVEȘTILOR
Un atelier de creație pentru toți copiii comunității românești din Liban
Argument: Promovarea acestui demers didactic a apărut din dorința de a evidenția aptitudinile copiilor noștri și
de a realiza o împletire între text și imagine, pentru a descoperi și alte modalități de a învăța. Lectura și scrierea
creativă pot cuceri foarte mult teren dacă urmărim o strategie adecvată și realizăm o punte de comunicare cu
elevii. Putem urmări problemele de scriere din punct de vedere ortografic și de punctuație, dificultățile de
exprimare dar și metodele de scriere creativă care să acceseze fondul interior și originalitatea copiilor. Acest
atelier își propune valorificarea exercițiului aprioric al lecturii și manifestarea sinelui în raport cu lumea cărții și
a creației proprii.
Obiectiv: Stimularea și valorificarea potențialului lingvistic, imaginativ și creator prin realizarea și ilustrarea
unor texte literare originale.
Competențe generale:
-Exprimarea și scrierea corectă în limba română
– Stimularea potențialului creator al copiilor prin implicarea în această activitate de creație în limba română
– Dezvoltarea simțului estetic
Competențe specifice:
– Valorificarea valențelor actului lecturii și scrisului
– Stimularea exprimării prin scris și desenat, dezvoltarea simțului artistic
– Implicarea copiilor intr-o activitate care cultivă deschiderea spre creativitate în limba română
– Formarea, dezvoltarea și promovarea competențelor cheie pentru o exprimare și scriere corectă în limba
română
– Subordonarea demersurilor celor trei piloni ai învățării limbii române: a învăța să vorbesc limba română, a
învăța să citesc limba română, a învăța să scriu limba română – și adăugăm a învăța să creez în limba română.
Competențe lingvistice:
– Perceperea identității lingvistice și culturale naționale
– Producerea textelor scrise manifestând creativitate
– Utilizarea limbii române ca sistem de exprimare și a normelor lingvistice ( ortografice, lexicale, gramaticale,
fonetic, semantice)
– Integrarea experiențelor lingvistice și de lectură în context școlar și de viață dând dovadă de atitudine pozitivă
și interes
– Dezvoltarea competențelor de scriere
Grupul țintă:
Toți copiii cu vârste între 4-18 ani
– grupa 1 desen ( 4-6 ani)
– grupa 2 text /desen ( 6 – 10 ani)
– grupa 3 text/ desen ( 11- 14 ani)
– grupa 4 text/desen ( 15 – 18 ani)
Rezultate așteptate:
– Rezultate cantitative
* Materiale multimedia, eseuri, povești, expoziție de desen inspirate din temele abordate
* Promovarea prin creațiile copiilor a culturii, tradițiilor și obiceiurile românești
– Rezultate calitative:
* Valorificarea potențialului creativ în limba română a copiilor participanți
* Dezvoltarea competențelor de scriere și comunicare în limba română
Modalități de evaluare:
– Observarea sistematică a elevilor
– Corectarea lucrărilor
– Înregistrări video
– Portofoliu

Lucrarile pline de originalitate ale copiilor si desfasurarea proiectului puteti vizualiza accesand linkul:

1- 1 Romania Levant Association – Picaturi de cerneala si culoare