ES Dl. Ambasador Dan Stoenescu, ambasadorul Romȃniei ȋn Republica Tunisia, a avut amabilitatea sǎ ne rǎspundǎ ȋntrebǎrilor publicației noastre.

–   Ȋn primul rȃnd vǎ mulțumim pentru amabilitatea cu care ați rǎspuns invitației noastre.  Domnule Ambasador, ce v-a motivat cel mai mult pentru a ȋmbrǎțișa cariera de diplomat?

Interesul pentru serviciul public m-a determinat să aleg o carieră diplomatică. Faptul că am studiat și lucrat în SUA, Marea Britanie și Egipt au fost factori importanți  în această alegere. Expunerea la un mediu internațional, lucrul în cadrul unor organizații precum OIM și UNHCR dar și în societatea civilă au contat de asemenea.

–  Care sunt calitǎțile unui bun diplomat ?

Orice diplomat român știe că cei care aleg această profesie trebuie să fie înzestrați cu precizie, calm, răbdare, bună dispoziţie, modestie şi mai ales loialitate. Diplomații de succes ar trebui să aibă flexibilitate, adaptabilitate, tact, inteligenţă, discernământ, prudenţă, dar şi curaj. Printre competenţele profesionale pot enumera cunoașterea limbilor străine și cunoştinţele generale, nu numai privind relaţiile internaţionale dar și cunoștințe legate de istorie, economie, cultură, geografie, antropologie și altele. Nu în ultimul rând, un bun diplomat este un bun orator cu foarte bune capacități de sinteză şi analiză.

–  Considerați cǎ și cultura trebuie sǎ facǎ parte integrantǎ din domeniile de competențǎ atribuite misiunilor diplomatice?

Diplomația culturală joacă un rol crucial în construirea relațiilor dintre state în relațiile internaționale deoarece este un instrument eficient în sprijinirea obiectivelor politicii externe naționale. Această ramură a diplomației este importantă deoarece păstrează deschise canale de comunicare constructive între state în momente politice tensionate.

–   Domnule ambasador, pe parcursul carierei dvs. ați militat pentru drepturile românilor din diaspora și pentru păstrarea limbii, culturii și identității românești în afara granițelor. Ati fost timp de 5 ani atașat cultural la ambasada Romȃniei ȋn Liban, perioadȃ in care ați desfǎșurat o bogatǎ activitate, ați fǎcut demersuri pentru promovarea limbii și culturii române în străinătate. Tot in Liban ați avut un mandat de 2 ani ȋn calitate de președinte al rețelei institutelor culturale EUNIC, ați participat la organizarea și coordonarea de evenimente comune și promovarea cooperǎrii culturale prin ȋntǎrirea dialogului international.  Reȋntors ȋn țarǎ, ați fost ministru delegat pentru Relațiile cu Românii de Pretutindeni, acum sunteti ambasador.

Putem vorbi despre menţinerea unei matrice culturale româneşti in cadrul diasporei române? Cultura a rămas în continuare un subiect care să coalizeze energiile de la distanţă? Are impact în rândul românilor din diaspora?

Este adevărat că românii din diaspora pot considera cultura drept un motor pentru coalizarea energiilor de la distanţă . Este important ca românii din diaspora să își mențină identitatea prin păstrarea tradițiilor și cultivarea limbii române. Este esențial ca tinerii români din diaspora să fie în permanentă legătură cu țara-mamă România.

–  Ȋn spațiul diplomatic, cultura a devenit un centru de referințǎ. Astǎzi se vorbește despre « diplomația culturalǎ ». Cum poate cultura sǎ reprezinte interesele statului romȃn in strǎinǎtate?

Diplomația culturală încurajează mai buna cunoaștere reciprocă între națiuni prin schimbul de idei, curente artistice, literatură, teatru și artă în general. Institutul Cultural Român (ICR) este principalul vector al promovării culturii române în străinătate, împreună cu misiunile noastre diplomatice și artiștii români faimoși în întreaga lume. Este necesar ca politicile culturale ale ICR să iasă din spațiul cultural clasic european și să aibă o viziune mai globală care să includă și zone precum Africa și Orientul Mijlociu, Asia și America Latină. O prioritate ar trebui să o reprezinte sudul și estul Mării Mediterane, spațiu geografic strategic pentru Uniunea Europeană din prisma proximității geografice și al istoriei comune.

–  Este cunoscut faptul cǎ activitǎțile culturale organizate de misiunile diplomatice sunt foarte apreciate. Ce gen de activitǎți, de proiecte ați reușit sǎ derulați in cadrul Ambasadei pe care o conduceți acum?

De la preluarea mandatului de ambasador al României în Tunisia, în aprilie 2017, am demarat mai multe proiecte culturale, educative și de diplomație publică. Spre exemplu Școala de week-end este un proiect demarat, în premieră în Tunisia, în luna mai 2017, destinat copiilor comunității românești și ai cetățenilor tunisieni care doresc să își îmbunătățească cunoștințele de limba română, să participe la activități educativ-creative și să își facă prieteni noi. Cursurile se organizează în fiecare weekend (sâmbătă sau duminică), începând cu ora 10:00, timp de două ore. Un alt exemplu ar fi conceptul de Popcorn diplomacy prin care Ambasada României la Tunis dorește să promoveze o mai bună cunoaștere a țării noastre. Astfel, folosim acest instrument util de diplomație culturală în Tunisia prin numeroase metode, printre care și cultura pop, pe lângă cultura și arta clasică sau tradițională. Acest nou model de diplomație culturală răspunde obiectivelor de branding național pentru a construi percepții pozitive asupra României în rândul tunisienilor. În rândul tinerilor, elemente de cultură pop precum Pop-Danceul românesc, cunoscut și sub numele de „muzică popcorn”, au devenit foarte populare în întreaga lume în ultimii ani, mai ales în lumea arabă. Prin urmare, în Tunisia artiști români precum INNA, Alexandra Stan, Akcent, Amadeus, Edward Maya au devenit foarte populari. Concertele lor din Tunisia se țin cu casa închisă. Din nefericire, puțini tunisieni sunt conștienți de faptul că artiștii lor favoriți și cântecele lor preferate sunt de fapt din România. Acesta este motivul pentru care ambasada română vizează noi modalități de promovare a României ca centru modern european pentru muzică și pentru tinerii care doresc să își continue educația în UE. Până în prezent, în acest an, Ambasada României la Tunis a fost partener în organizarea de concerte ale trupelor Amadeus, Akcent, Deepside Deejays și precum și concertele naistei Dana Dragomir.

–    In calitate de diplomat, aveți proiecte care sunt îndreptate spre promovarea tezaurului folcloric românesc, programe culturale de promovare a patrimoniului imaterial şi material românesc, în vederea îmbunătăţirii imaginii României pe plan mondial, prin informarea, conştientizarea şi formarea unei politici favorabile în rândul publicului străin faţă de valoarea culturii româneşti?

Da. Întreprindem demersurie pentru înființarea unei asociații a absolvenților tunisieni de studii superioare în România. Totodată, urmărim să deschidem Camera de Comerț și Industrie Tunisia – România. Până în prezent, au fost întreprinse demesuri pentru înființarea asociației, urmând ca aceasta să fie prezidată de către un tunisian fost absolvent de studii superioare în România. Un alt proiect pe care dorim să îl dezvoltăm poartă numele „Matematica ne aduce împreună”. Prin acesta se urmărește dezvoltarea colaborării în domeniul științelor matematice în scopul creșterii nivelului de performanță al elevilor prin raportare la competițiile internaționale.

–   Anul 2018, reprezintǎ anul centenarului Marii Uniri. Ce evenimente culturale aveți in pregǎtire pentru acest an ?

Toate misiunile diplomatice ale României vor sărbători centenarul României Mari. Vom organiza spectacole, expoziții, proiecții de filme. De asemenea, am întreprins demersuri pentru deschiderea unui lectorat de limba română în cadrul Universității El Manar din Tunis, începând cu anul universitar 2018-2019.

–   Aveți un motto care să vǎ inspire, care vǎ place în mod deosebit ?

Sky is the limit – Cerul este limita.

–   În încheiere, aş vrea să întreb ce aţi putea transmite românilor atât din ţară, cât şi din străinătate în legătură cu promovarea şi valorificarea culturii române?

Le transmit românilor, oriunde s-ar afla ei, nu numai să păstreze moștenirea noastră culturală și limba noastră, dar să le și promoveze. Să nu uite de Țară și să fie mândri că sunt români! Chiar dacă trăiesc sau nu în România, spiritul românesc nu are granițe iar comunitățile românești pot fi împreună spiritual indiferent de vicisitudinile istoriei sau ale vieții. În spiritul Marii Uniri de la 1918 este important să fim uniți, indiferent unde trăim.

Vǎ mulțumim și așteptǎm colaborarea comunitǎții romȃnești din Tunisia la paginile revistei ORIENT ROMȂNESC.