Institutul Cultural Român – Școala de varǎ

Învățați limba română în cadrul Școlii de vară de la Braşov – ediţia a XXV-a, 2-27 iulie 2019

Cursurile de limbă română sunt cel mai longeviv program derulat de ICR, care organizează, de 25 ani, cursurile de limbă, cultură şi civilizaţie românească în cetatea transilvană de secol XII.

Şcoala de vară de la Braşov și-a deschis porţile pentru cursuri de limba română. Cea de-a 25-a ediţie a Şcolii de vară de Limba Română, organizată de Institutul Cultural Român (ICR), are loc în perioada 2-27 iulie 2019. Anul acesta, s-au înscris 23 de participanţi din Brazilia, Luxemburg, Spania, Croaţia, Elveţia, Belgia, Marea Britanie,Venezuela, care vor face cursuri de limbă română cu trei profesori de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Programul este organizat în parteneriat cu Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, Muzeul „Casa Mureşenilor“ şi Centrul Cultural Reduta.

Cursurile de limbă română sunt cel mai longeviv program derulat de ICR, care organizează, de 25 ani, cursurile de limbă, cultură şi civilizaţie românească în cetatea transilvană.

Pe lângă cursurile intensive de limba română, în program mai sunt incluse ateliere de creație, cursuri de cultură şi civilizaţie românească, proiecții de film, precum și vizite de documentare culturală.

Cursanţii Şcolii de Vară de la Braşov învaţă limba română prin intermediul atelierelor, vizitelor documentare şi al gastronomiei locale. Cei mai mulţi spun că s-au îndrăgostit de România, de cultura şi civilizaţia noastră, nefiind la prima vizită, iar cei tineri sunt fascinaţi de cum această limbă s-a păstrat între popoarele slave care o înconjoară. Majoritatea vorbesc limba română pe care au început să o studieze de mai mulţi ani. Pentru ei, programul organizat de Institutul Cultural Român (ICR) este excepţional, lucru care le dă ocazia să cunoască România din toate punctele de vedere – literar, artistic, turistic, gastronomic.

Structura programului

  1. Cursuri intensive de limba română

Cursurile de limba română sunt predate după o programă flexibilă, adaptată cerinţelor şi necesităţilor cursanţilor. Pentru dezvoltarea fluenţei în exprimare şi pentru consolidarea structurilor gramaticale deja învăţate, exerciţiile de gramatică şi vocabular alternează cu activităţile de comunicare, individuale şi de grup. Suportul de curs include atât texte cu teme din viaţa cotidiană, cât şi texte literare, articole din presă, cântece etc; de asemenea, sunt folosite materiale didactice audio şi video.
Pentru predarea orelor de limba română, profesori cu studii de specialitate sunt selecţionaţi pe baza competenţei şi a experienţei profesionale, dar şi pentru atitudinea amicală, entuziasmul şi răbdarea de care dau dovadă.
Participanţii sunt încadraţi în grupe de studiu pe baza unui test de plasare care permite evaluarea nivelului de competenţă lingvistică a cursanţilor, conform Cadrului European Comun de Referinţă (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Fiecare grupă are 8-12 cursanţi.
Nivelul începător are ca obiectiv dobândirea abilităţilor de înţelegere a unor informaţii simple, precum şi de comunicare în situaţii uzuale.
La nivelul intermediar se dezvoltă abilităţile de înţelegere a textelor mai complexe, precum şi cele de exprimare scrisă şi orală coerentă, pe teme variate.
Cursanţii de la nivelul avansat îşi perfecţionează abilităţile de a înţelege subtilităţi şi de a formula păreri şi gânduri, folosind o exprimare nuanţată.

Certificat de competenţă lingvistică
La terminarea cursurilor, participanţii susţin un test (scris şi oral), în urma căruia pot obţine un certificat de competenţă lingvistică, oferit de Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca şi un certificat de evaluare a nivelului de cunoaştere a limbii române, eliberat de Institutul Cultural Român. Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca acordă 3 credite transferabile în sistemul ECTS.

B. Cursuri de cultură şi civilizaţie românească (de două ori pe săptămână)

Institutul Cultural Român invită profesori universitari, cercetători, personalităţi ale vieţii publice bucureştene şi braşovene pentru ţinerea prelegerilor de istorie, literatură, cinematografie. Prelegerile se ţin în limba engleză şi în limba română.

C. Ateliere de creaţie

  1. Jurnalism şi publicitate
    2. Gastronomie
    3. Actorie
  2. Proiecţii de filme

O dată pe săptămână au loc vizionări de filme româneşti ale celor mai buni cineaşti ai momentului, premiaţi la marile festivaluri europene de film sau filme devenite clasice.

  1. Program de documentare culturală

La sfârșitul săptămânii se vor organiza programe de documentare culturală în vechea cetate a Braşovului, pe Transfăgărășan, unul din cele mai spectaculoase drumuri din România, numit și „drumul din nori”, care leagă regiunea istorică a Munteniei cu Transilvania; la Cetatea de Baltă, un loc încărcat de istorie, unde se află castelul Bethlen Haller, un adevărat monument de arhitectură renascentistă cu influențe de baroc; de asemenea, se va face un popas într-un sat românesc etc.

F. Seară internaţională

Se organizează o seară internaţională unde fiecare cursant îşi prezintă ţara, cu specificul ei (obiceiuri, băuturi, mâncăruri tradiţionale etc.).

Invitaţi la această ediţie a şcolii de vară sunt istoricul Adrian Cioroianu, scriitoarea Manuela Cernat şi criticul literar Marius Chivu.

Pe lângă cursuri de limba română și ateliere de actorie, jurnalism, gastronomie sau dicție, cursanții Școlii de vară ICR au făcut zilele trecute vizite de documentare în județul Brașov, la Biserica evanghelică fortificată din Viscri, construită în secolul XIII, parte din patrimoniul mondial UNESCO, și la Cetatea Feldioarei, construită tot în secolul XIII și recent renovată, cea mai importantă fortificație ridicată de cavalerii teutoni în Transilvania.

Sursa: INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN
Cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească
Aleea Alexandru Nr. 38, 011824, Sector 1 – Bucureşti, România