Bundița

…portul, datinile, proverbele, muzica şi poezia sunt arhivele popoarelor, iar cu ele se poate constitui trecutul lor îndepărtat. Căci nu există bucurii mai de preţ ca averea de cuget şi simţire inclusă şi păstrată cu sfântă grijă de-a lungul vremurilor în adâncul  sufletului românesc, al moşilor şi strămoşilor noştri.Alexandru Vlahuță

Educația și patrimoniul nostru romậnesc – așa pot numi acest proiect, pentru cǎ patrimoniul valoric naţional trebuie îmbogăţit şi transmis din generaţie în generaţie prin procesul educaţional.  Felicitǎri dnei Otilia Gruneanțu Scriuba​, artist plastician din Canada, inițiatorul acestui minunat proiect  de talie internaționalǎ pentru copiii noștri din Romậnia și din diaspora. O expoziție internationalǎ de artǎ pentru elevi ȋn diferite locații : Canada, USA, Europa și Asia. Prin acest proiect copiii au desenat geografia simbolicǎ a spațiului sacru romậnesc, a vetrei noastre strǎbune. Copiii Romậniei trebuie sǎ ȋnvețe ce ȋnseamnǎ valorile țǎrii noastre pe care le avem din strǎmoși.  Lucrul cu foaia de hậrtie și culoarea este o experiențǎ formativǎ cu o forțǎ de comunicare extraordinarǎ. Copiii au redescoperit portul romậnesc, armonia naturii, iar lucrǎrile lor sunt oglinda creației. Nu cred cǎ greșesc cậnd spun cǎ ȋn Liban, copiii noștri sunt o grǎdinǎ a valorilor romậnești iar Asociația Romậnia Levant este un spațiu de promovare a valorilor autentice. Prin aceste activităţi, urmărim să dezvoltăm atitudini valorice faţă de cultură, păstrarea şi transmiterea portului popular românesc, a tradiţiilor şi obiceiurilor specifice poporului nostru, să le formăm copiilor o cultură naţională.

Bravo și felicitǎri tuturor copiilor care au participat cu desene la aceastǎ minunatǎ expoziție.