În perioada 28-30 iunie 2019, în Parcul Copou din Iaşi, va avea loc cea de a XXXVII-a ediţie a Târgului naţional de ceramică „CUCUTENI 5000”.

Ȋn fiecare an sunt prezenți meșteri olari din toate regiunile țǎrii, din Republica Moldova și din Ucraina. Scopul acestei manifestări îl constituie cunoaşterea şi promovarea ceramicii tradiţionale.

Există o lungă istorie a artei ceramice în aproape toate culțurile lumii. Ȋn Romậnia, olăritul este una dintre cele mai vechi îndeletniciri, iar despre această ocupație există mărturii încă din epoca neoliticului. Dezvoltarea timpurie a tehnologiei și mǎiestriei ȋn ceramicǎ reprezintǎ o parte importantǎ a dezvoltǎrii ulterioare a culturii umane. De-a lungul secolelor, olăritul s-a dezvoltat atât ca meșteșug practic, dar și ca o artă, fiind manifestarea simțului estetic al unei civilizații.

Avem ȋn țarǎ zone cu tradiție milenarǎ ȋn cultura ceramicii, cǎreia i s-a asociat un simț estetic deosebit și este parte a unei civilizații foarte vechi. Meșteșterii noștri olari au păstrat îndeaproape tehnicile prin care se modelează lutul și duc mai departe perfecțiunea și frumusețea pe care au descoperit-o generațiile anterioare.Vasele lucrate sunt un reper valoric, cu caracter identitar pentru regiunile de unde provin, dar și pentru ȋntreaga Romậnie.Obiectele care ies din mâinile meșteșugarilor populari fac parte din bogățiile și patrimoniul cultural al țǎrii noastre.Acest patrimoniu reprezintă un arc peste ani al credințelor, tradițiilor folclorice, mitologice, al vieții rurale romậnești, trebuie pǎstrat și transmis generațiilor viitoare. Iar Iașul, oraș prin excelențǎ cultural,participǎ activ la promovarea valorilor patrimoniului cultural romậnesc și devine ȋn aceastǎ perioadǎ capitala valorilor tradiţionale.

ORIENT ROMȂNESC, 2019 – (Foto bzi.ro)